Platforma on-line de evaluare a publicatiilor de literatura tehnico-stiintifica

Competiția organizată pentru anul 2015 s-a încheiat.

ANCSI-Colegiul Consultativ pentru Cercetare Dezvoltare şi Inovare, Comisia pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico Ştiinţifice, a lansat competiţia pentru subvenţionarea literaturii tehnico ştiinţifice pentru anul 2015. Au fost depuse propuneri începând cu data de 11 mai 2015, pâna la data de 5 iunie 2015, conform prevederilor din Ghidul pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico Ştiinţifice pentru anul 2015. Documentele privind solicitarea de subvenţionare a publicării literaturii tehnico ştiinţifice au fost transmise on-line prin platforma disponibilă la adresa: www.finantareliteratura.ro.

Puteți consulta Ghidul pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico Ştiinţifice pentru anul 2015 la adresa: www.research.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2015/ghid-actualizat-2015.pdf

Lista cărților si revistelor subvenționate în anul 2015 este diponibilă la următoarea adresă: www.research.ro/ro/articol/3667/instrumente-suport-lista-car-ilor-i-revistelor-subven-ionate-in-2015

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Autorității Nationale de Cercetare Științifică și Inovare